دیسک کمر در جوانان

زهرا 1400 شهریور 11
سوال

علت ابتلای جوانان به بیماری دیسک کمر چیست؟

دیسک کمر در افراد سالمند به دلیل خشک شدن...

استراحت بعد از جراحی ستون فقرات

1400 شهریور 11
سوال

آیا پس از جراحی ستون فقرات تا 6 ماه باید استراحت کنیم؟

این باور که پس از جراحی های ستون فقرات...

درد کمر بعد از جراحی

1400 شهریور 4
سوال

آیا پس از جراحی درد کمر پایدار است؟

هدف از انجام جراحی دیسک کمر بهبود درد بیمار...

آیا فیزیوتراپی برای بیماران دیسک کمر موثر است؟

1400 شهریور 4
سوال

آیا فیزیوتراپی برای بیماران دیسک کمر موثر است؟

فیزیوتراپی قطعا در درمان بیماران دیسک کمر موثر است....