تومور نخاعی به رشد توده هایی روی استخوان یا رباط های ستون فقرات ، نخاعی یا ریشه های نخاعی گفته می شود. تومورهای نخاعی ممکن است سرطانی و بدخیم یا غیرسرطانی و خوش خیم باشند. منشا این تومورها اغلب در …

بیشتر بخوانید