جراحی دیسک گردن : انواع روش های جراحی و مراقبت های بعد از آن

استخوان بندی گردن متشکل از مهره هایی متصل به هم که دیسک هایی در میان آن ها قرار دارد . جراحی دیسک گردن یکی از روش هایی است که...

دیدن مقاله

جراحی لامینکتومی ستون فقرات : مراقبت های بعد از آن

لامینکتومی جراحی است که با برداشتن لامینا ،  قسمت پشتی مهره ای که کانال نخاعی را پوشانده است ، فضا ایجاد می کند. لامیناها در واقع ساختمان های استخوانی...

دیدن مقاله
instagram logo call button