آیا فیزیوتراپی برای بیماران دیسک کمر موثر است؟

۱۴۰۰ شهریور ۴
سوال

آیا فیزیوتراپی برای بیماران دیسک کمر موثر است؟

فیزیوتراپی قطعا در درمان بیماران دیسک کمر موثر است. اما در صورتی که پزشک برای بیمار جراحی دیسک کمر را توصیه کرده باشد لازم است حتما جراحی در بیمار انجام شود. تا بیمار سلامتی دوباره خود را بازیابد.

instagram logo call button