استراحت بعد از جراحی ستون فقرات

۱۴۰۰ شهریور ۱۱
سوال

آیا پس از جراحی ستون فقرات تا 6 ماه باید استراحت کنیم؟

این باور که پس از جراحی های ستون فقرات باید 6 ماه بیمار استراحت کند باور غلطی است. پس از جراحی استراحت معمولا 24 الی 48 ساعت است و نهایتا زیر یک هفته بیمار نیاز به استراحت دارد. و پس از جراحی می توانند بیماران فعالیت های حرکتی خود را انجام دهند.

instagram logo call button