دیسک کمر در جوانان

زهرا ۱۴۰۰ شهریور ۱۱
سوال

علت ابتلای جوانان به بیماری دیسک کمر چیست؟

دیسک کمر در افراد سالمند به دلیل خشک شدن مایع چسبنده درون دیسک ها و بیرون زدگی ماده ژله ای مانند درون آن اتفاق می افتد.اما فتق دیسک در جوانان به دلیل وجود عوامل وراثتی در آنان اتفاق می افتد. بنابراین پزشکان متخصص ابتدا سابقه خانوادگی دیسک کمر بیمار را بررسی می کنند.

instagram logo call button