جراحی های قاعده مغز

جراحی قاعده جمجمه برای حذف یا ترمیم یک اختلال بر روی سطح استخوان زیر مغز (قاعده جمجمه) انجام می شود. جراحان مغز و اعصاب تخصص خاصی در روش های موجود برای درمان این تومورها دارند.

بسیاری از ساختارهای حیاتی، مانند رگ های خونی بزرگ و اعصاب مهم، از قاعده جمجمه وارد و خارج می شوند. قاعده جمجمه مغز را از چشم، بینی، گوش ها و دیگر ساختارهای صورت جدا می کند.

قاعده جمجمه به لحاظ تاریخی برای دسترسی و درمان ناهنجاری های مغزی در این منطقه دشوار است. اما با پیشرفت های جراحی و بهبود در تصویر برداری عصبی، اعمال قاعده جمجمه قابل دسترسی و جراحی قابل درمان است.

پیشرفت ها همچنان ادامه دارد که باعث می شود این روش کمتر تهاجمی باشد و جراحان داخلی در سطح جهانی از تکنیک ها و تکنولوژی های جدید استفاده می کنند. جراحی قاعده جمجمه را می توان با بالاترین استانداردهای ایمنی و کارآیی با هر یک از دو روش موجود انجام داد. پزشکان در هر مورد روی کردی را انتخاب می کنند که بستگی به موارد ناهنجاری ها دارد.

Craniotomy: این یک تکنیک جراحی سنتی و باز است که در آن بخش هایی از جمجمه به صورت موقت به منظور دسترسی به مغز استخوان برداشته می شوند.

جراحی ترانسفنوئید (Transsphenoidal): یک روش حداقل تهاجمی است که در آن عمل از طریق سوراخ بینی و با کمک آندوسکوپ انجام می شود. فقط برش های بسیار کوچک ساخته می شوند و معمولا آنها قابل مشاهده نیستند.