لغزش مهره های کمر یا اسپوندیلولیستزیس یکی از شایع ترین مشکلات ستون فقرات است که با بروز کمردرد و مشکلات دیگری برای فرد همراه است. لغزش یا سرخوردگی مهره‌های کمری زمانی رخ می دهد که یکی از مهره‌ ها ستون …

بیشتر بخوانید