نظرات کاربران

    حدود دو سال سردرد دارم سرگیجه و دید چشم تار شده
    صدای بلند اذیت میکنه و درد شقیقه دارم
    MRI دادم گفتن سالم هستم
    آزمایش سالم هستم
    دکتر چشم پزشکی گفتن سالم هستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

instagram logo call button